podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Belgia - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Belgia - wiza, ambasady, przepisy

Bruksela     
belgia
Belgia - podróże do BelgiiBelgia - mapa krajuBelgia - spis artykułów i galeriiBelgia - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeBelgia - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaBelgia - szczepienia, zdrowie, poradyBelgia - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROBelgia - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOBelgia - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europej­skiej/Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Belgii do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Prawo swobodnego prze­mieszczania się i pobytu otrzymuje też czło­nek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagra­ża­jących polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.
Informacje dla kierowców
W Belgii obowiązują górne limity prędkości: na autostradach – 120 km/godz., na drogach szybkiego ruchu (o oddzielonych jezdniach dla każdego kie­runku) – 90 km/godz., na innych drogach na obszarze nie zabudowanym – 70 km/godz., na obszarze zabudowanym – 50 km/godz. Obowiązuje tu generalna zasada pierwszeństwa pojazdów nadjeżdżających z prawej strony. Wyjątki od tej zasady są sygnalizowane odpowiednimi znakami drogowymi. Obo­wiąz­kowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy to 0,5 promila. Kary za przekroczenie prędkości wynoszą od ok. 140 do 400 EUR. Przekroczenie dozwolonej prędkości o 40 km/godz. (30 km/godz. na obszarze zabudowanym) może być też powodem zatrzymania prawa jazdy. Szczególnie dokład­nie spraw­dzane są dokumenty samochodów ciężarowych i ich kierowców, a niedopełnienie jakichkolwiek formalności (zwłaszcza przekroczenie limitów czasu jazdy, usterki bądź nie­pra­widłowości w tachografach, brak winietek opłaty drogowej) karane jest bardzo wysokimi mandatami, sięgającymi niekiedy kilku tysięcy euro. Mandaty trzeba płacić niezwłocznie gotówką, pod rygorem unieru­chomienia pojazdu aż do czasu wniesienia opłaty, co może narazić podróżującego na dodatkowe koszty przymusowego parkowania pojazdu na parkingu policyjnym. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Uwaga: Polskie prawa jazdy starego typu utraciły ważność 30 czerwca 2006 r. Nie można mieć praw jazdy wydanych przez więcej niż jeden kraj członkowski UE.
Podróżowanie po kraju
Nie ma żadnych ograniczeń. Belgia ma dobrze rozwinięty system dróg i bezpłatnych, oświetlonych autostrad oraz gęstą sieć tanich połączeń kolejowych.
Przepisy celne
Turystów podróżujących po krajach Unii Euro­pejskiej obowiązują ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlega­jących odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje także towary przewożone z przeznaczeniem na pre­zenty. Sprzedaż jest naruszeniem prawa zagrożonym ich konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przy­padkach konfiskacie może podlegać też pojazd, którym towary były przewożone. Przykładowo, przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli przy wjeździe do Belgii nie przekraczają one następujących ilości: 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l spirytusu, 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby w wieku poniżej 17 lat nie mogą przewozić wyrobów alkoho­lowych ani tytoniowych. Po przystąpieniu Polski do UE znikła możliwość ubiegania się przez polskich turystów wracających do kraju o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w kra­jach unijnych. Uwaga: przy zakupie samochodu z przebiegiem mniejszym niż 6000 km lub w ciągu 6 miesięcy od daty jego pierwszej rejestracji należy zapłacić podatek VAT w kraju zamieszkania podczas jego rejestracji, co oznacza, że obywatel polski mieszkający na stałe w Polsce, kupiwszy samochód osobowy w Belgii, w Polsce dokonuje jego rejestracji i tu opłaca podatek VAT.
Bezpieczeństwo
Zagrożenie przestępczością w Belgii stale wzrasta. Plagą są kradzieże kieszonkowe lub bagaży pod­ręcz­nych, a także włamania do samochodów i kradzieże pozo­sta­wianych tam rzeczy. Dotyczy to głównie dużych miast, zwłaszcza Brukseli i Antwerpii. W związku ze wzrastającym zagrożeniem terrorystycznym na świecie należy liczyć się z możliwością wystąpienia zamachów, zwłaszcza w Brukseli, która jest siedzibą wielu instytucji międzynarodowych, w tym NATO i UE.


Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles
tel.: (00-322) 73 90 100, 73 90 101, 73 57 212, 73 57 442
fax: (00-322) 73 61 881
e-mail: polambbxl@skynet.be
www.bruksela.polemb.net

Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli
Avenue de Tervuren 282-284, 1150 Bruxelles
tel.: (00-322) 77 77 200, 77 77 224
fax: (00-322) 77 77 297, 77 77 298
e-mail: 101642.2616@compuserve.com

Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO
Bld Leopold III, 1110 Bruxelles
tel.: (00-322) 70 71 388, 70 71 117
fax: (00-322) 70 71 389

Konsulat Generalny RP w Brukseli
Rue des Francs, 28, 1040 Bruxelles
tel.: (00-322) 73 90 100 do 1
fax: (00-322) 73 64 459, 73 60 464
e-mail: info@konsulat.be
www.brukselakg.polemb.net

Konsulat Honorowy RP w Antwerpii
Konsul honorowy Eddy van der Pluym (języki: francuski, angielski)
A. Van der Pluymstraat 1, 2160 Wommelgem
tel.: (00-323) 35 00 620
fax: (00-323) 33 50 06 09
e-mail: eddyvanderpluym@pluma.be

Konsulat Honorowy RP w Gandawie
Konsul honorowy Jean-Marie De Baerdemaeker (języki: niderlandzki, francuski, angielski, niemiecki, polski)
Assestraat 10, 1790 Affligem Essene
tel.: (00-324) 73 40 02 77
fax: (00-329) 92 34 21 73
e-mail: jmdb@pandora.be

Konsulat Honorowy RP w La Louviére
Konsul honorowy Philippe Godfroid (języki: francuski, angielski)
13, rue Boucquéau, 7100 La Louviere
tel.: (00-326) 454 12 47
fax: (00-326) 454 12 48
e-mail: philippe-godfroid@yahoo.com
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Królestwa Belgii
ul. Senatorska 34, 00-095 Warszawa
tel.: (0-22) 551 28 00
fax: (0-22) 828 57 11
e-mail: warsaw@diplobel.org
Biuro Wizowe
fax: (0-22) 551 28 88
Biuro Łącznikowe (policja i wymiar sprawiedliwości)
tel.: (0-22) 826 24 70,
fax: (0-22) 826 24 97
e-mail: lobepo@post.pl

Biuro Ekonomiczne i Handlowe Regionu Flamandzkiego
Dom Dochodowy
Al. Ujazdowskie 51
00-536 Warszawa
tel.: (0-22) 828 08 78
fax: (0-22) 827 81 36
e-mail: warsaw@fitagency.com

Biuro Poznańskie: Export Vlaanderen
WTC, ul. Bukowska 12 p. 119, 60-810 Poznań
tel.: (0-61) 865 38 13
fax: (0-61) 865 38 19
e-mail: poznan@fitagency.com

Biuro Radcy Rolnego Regionu Flamandzkiego
Jägerstrasse 52, 10117 Berlin
tel.: (0-0 49 30) 20 64 25 09
fax: (0-0 49 30) 20 64 25 45
e-mail: landwirtschaft@flandern.biz

Biuro Delegata Wspólnoty Francuskiej, Regionu Walońskiego i Francuskiej Komisji Brukseli-Stolicy
ul. Skorupki 5, 00-546 Warszawa
tel.: (0-22) 583 70 01
fax: (0-22) 583 70 03
e-mail: walbru@varsovie.pl

Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Regionu Walonii (AWEX)
ul. Skorupki 5, 00-546 Warszawa
tel.: (0-22) 583 70 11,
fax: (0-22) 583 70 19
e-mail: awex@varsovie.pl

Biuro Ekonomiczne, Handlowe i Inwestora Zagranicznego Regionu Brukseli-Stolicy
tel.: (0-22) 850 00 85, 850 00 86
fax: (0-22) 827 87 09
e-mail: bruksela-polska@wer.pl